Стратегічний план 2022-2025
Війна росії проти України супроводжується активною інформаційною агресією та пропагандою. Ця агресія також спрямована на маніпулювання світовою громадськістю використовуючи пропаганду для досягнення власний військових цілей.
Відповідаючи викликам ми адаптували власну стратегію та концентруємось на проведенні проєктів, що протистоять російської пропаганді, зберігають спадщину Чорнобиля, використовують новітні технології та інновації для досягнення наших цілей, розвивають стійкість нашої ГО.
Strategy update 2022-2025
Стратегічний план організації 2022-2025 з урахуванням наслідків війни та курсу на перемогу
  • Допомога ліквідаторам та постраждалим: Розробка програм та платформи для надання онлайн консультацій ліквідаторам та постраждалим для полегшення доступу до необхідної медичної та правової допомоги. Сприяння в установленні спеціалізованих центрів для психологічної та медичної допомоги постраждалим Чорнобилем.

  • Диджиталізація та збереження культурної спадщини: Розробка та впровадження цифрової платформи для архівування та доступу до документальних, аудіо-візуальних та інших матеріалів, пов'язаних з Чорнобилем. Оцифрування культурної спадщини та важливих артефактів. Проведення кампаній з привертання уваги до необхідності збереження культурної спадщини Чорнобиля через використання соціальних медіа та партнерських спільнот.

  • Відновлення Чорнобиля після військової окупації: Розробка та адвокація міжнародних проектів та програм відновлення Чорнобиля, зокрема його інфраструктури, природного середовища та культурних пам'яток. Співпраця з глобальними гуманітарними та фінансовими організаціями для отримання підтримки та реалізації проектів відновлення Чорнобиля.

  • Розробка нових освітніх імерсивних технологій та досліджень: Інноваційний розвиток імерсивних технологій для боротьби з пропагандою та маніпуляціями. Наукові дослідження в області психології сприйняття інформації через іммерсивні технології. Створення освітніх програм для навчання медіаграмотності та виявлення фейків. Розробка проєктів для широкого загалу та фахівців щодо виявлення та протидії пропаганді на прикладі війни росії проти України та кейсу інформаційної катастрофи Чорнобиля.

  • Вдосконалення іммерсивних продуктів: Розробка іммерсивних додатків, віртуальних реальностей та аудіовізуальних проєктів, що відображатимуть реальність військової агресії та її наслідки. Постійне оновлення та вдосконалення існуючих іммерсивних продуктів на основі зворотнього зв'язку та відгуків користувачів.

  • Міжнародна презентація проєктів: Активна участь у міжнародних кінофестивалях та культурних заходах для презентації проєктів та залучення уваги глобальної аудиторії. Організація міжнародних виставок та презентацій про російську пропаганду та її вплив на світ. Пошук та укладання партнерських угод з міжнародними організаціями та стартапами для спільної розробки та впровадження іммерсивних проєктів. Участь у міжнародних форумах, конференціях та виставках для презентації іммерсивних продуктів та залучення уваги глобальної спільноти.

  • Медіа-кампанії та збільшення громадської участі: Проведення інформаційних кампаній та акцій для просування ідей протидії пропаганді та маніпуляціям. Максимальна мобілізація громадськості та активних громадян для участі в проектах та розповсюдженні інформації.

  • Створення партнерств та співпраця з галузевими організаціями: Укладання угод та партнерства з міжнародними культурними та громадськими організаціями для спільної реалізації проєктів. Участь у спільних ініціативах та об'єднаннях з організаціями, що борються з пропагандою.

  • Розширення експертної бази та мережі партнерів: Посилення співпраці з міжнародними експертами, організаціями та академічними установами. Створення інтернаціональної платформи для обговорення та аналізу методів російської пропаганди та маніпуляцій.

  • Діджиталізація організації: Максимальна діджиталізація всіх процесів, створення актуальних матеріалів проєктів, залучення цифрових інструментів ведення діяльності та зберігання матеріалів онлайн. Залучення систем та методів вимірювання ефективності та впливу роботи організації. Аналіз та оцінка результатів проектів для оптимізації стратегій та тактик.
All texts, photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.